به گزارش ایلنا به نقل از بیزینس ریکوردر، وزارت دفاع پاکستان خواهان افزایش تامین اعتبار طرح حصارکشی نوار مرزی مشترک با ایران شد. این درخواست به کمیته هماهنگی اقتصادی دولت پاکستان ارائه شده و انتظار است هرچه سریعتر درخواست جدید وزارت دفاع به تصویب برسد. کمیته هماهنگی اقتصادی دولت پاکستان برای مرحله اول حصارکشی مرز با ایران افزایش هزینه این طرح تا ۳.۰۲۸ میلیارد روپیه‌ معادل معادل ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار را تصویب کرد.