محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: مجلس پس از کش و قوس‌های فراوان، قانون مدیریت بحران کشور را به تصویب رساند و این قانون جهت اجرا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. اکنون لازم است رئیس جمهور شورای عالی مدیریت بحران را براساس قانون مذکور تشکیل دهد تا ستاد ملی مبارزه با کرونا مطابق با آن فعالیت کند. وی افزود: ستاد مقابله با کرونا در قالب همین قانون می‌تواند عملیات ملی و حتی بین‌المللی را برای مقابله با این بحران دنبال کند.