وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران و روسیه علاوه برهمکاری‌های دو جانبه در همکاری‌های منطقه‌ای و چندجانبه از وضعیت خوب و مطلوبی برخوردارند و خوشحالم روابط ما با روسیه از بهترین شرایط تاریخی‌اش عبور می‌کند.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در کنفرانس خبری مشترک با همتای روسی خود در مسکو خاطرنشان کرد: ما و روسیه دو طرح شبیه به هم درباره امنیت در خلیج فارس داریم تحت عنوان« صلح هرمز» که توسط دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و طرحی که دوستان روسی به دنبال آن هستند برای امنیت جمعی خلیج فارس هر دو بر این مبنا است که روابط در منطقه باید بر اساس همکاری و نه مقابله و تهدید و توسل به زور باشد و امیدواریم با مشارکت هر دو طرح را گسترش بدهیم و سایر کشورهای منطقه را برای مشارکت در این طرح‌ها تشویق کنیم.

ظریف در رابطه با برجام و کاهش تعهدات برجامی ایران تصریح کرد: اقدامات ایران در 9 ماه گذشته در راستای اجرای مفاد برجام بوده و هیچ کس نمی‌تواند در برابر این اقدامات، اقدامی انجام دهد. در حقوق بین‌المللی و داخلی آنچه در اولین جلسه به شما یاد می‌دهند این است که شما نمی‌توانید در برابر راهکارهای قانونی اقدام به تنبیه طرفی کنید که از راهکار قانونی دارد استفاده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا اگر خیال می‌کند می‌تواند از مسیرهایی که برجام تعیین کرده برای مقابله با نقض برجام، علیه ایران استفاده کند دچار اشتباه بزرگی شده است چون باید از این مسیرها اول علیه نقض آمریکا استفاده کند، بعد علیه نقض‌های اروپا و بعد دیگر نیازی نیست به ایران بپردازد چون در آن حالت ایران به اجرای کامل برجام برمی‌گردد.