جماران نوشت: روز گذشته قرار بود جلسه انتخابات دبیران کل احزاب در وزارت کشور برای عضویت در کمیسیون ماده ١۰ برگزار شود. اما به دلیل تصمیم عجیب برگزارکنندگان انتخابات در خصوص سلب حق رای از قائم مقام‌های دو حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، جمعی از دبیران کل احزاب به این موضوع اعتراض و جلسه را ترک کردند.

جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران در این باره گفت: در ابتدای جلسه یکی از حاضرین حاشیه‌ای را ایجاد کرد مبنی بر اینکه قائم مقام دو حزبی که دبیران کل آنها یکی محصور و دیگری در زندان است، نباید حق رأی و حضور در جلسه داشته باشند. البته این موضوعی نبود که تنها در این جلسه مطرح شود بلکه از قبل در دستور کار کمیسیون قرار گرفته بود و راجع به حضور نمایندگان این دو حزب به دلیل معذوریت دبیران کل آنها تصمیم گرفته شد که قائم مقام‌هایشان در جلسه حضور پیدا کنند و حق رأی آن احزاب سلب نشود.

وی افزود: در جلسه دیروز این بحث مجدد مطرح شد و جوابش کاملا روشن بود منتها به دلیل اظهارنظر غیرحقوقی یکی از اعضای کمیسیون ماده ١۰ که گفت مصوبه کمیسیون باید به تایید وزیر کشور برسد در نهایت تصمیم گرفته شد که نمایندگان دو حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان حضور نداشته باشند. امام ادامه داد: همین موضوع باعث شد که وقتی تعداد زیادی از دبیران کل دیدند حقوق احزاب نادیده گرفته شده و حق رأی دو حزب به دلیل حصر یا عذر قانونی دبیران کل آنها سلب می‌شود و همچنین کمیسیون ماده ١۰ احزاب که باید در حمایت از آنها تصمیم بگیرد بعضی احزاب را از حقوق مسلم خود محروم می‌کند، به نشانه اعتراض جلسه را ترک کنند. علی القاعده جلسه از نصاب لازم خارج شد و نصاب لازم برای رای گیری نداشت.

در همین رابطه، غلامحسین کرباسچی گفت: به نظرم اتفاقات روز گذشته تقصیر وزارت کشور بود. یعنی با اینکه روال مشخص شده بود ولی در این جلسه نماینده وزارت کشور برخلاف رای کمیسیون ماده ١۰ احزاب تصمیم‌گیری و قضاوت کرد. در حالی که نماینده وزارت کشور باید مطابق مصوبات کمیسیون ماده ١۰ نظر دهد. 

دبیرکل حزب کارگزاران درباره دلیل خروج خود و جمع دیگری از احزاب از جلسه دیروز وزارت کشور گفت: ما به دلیل توهین‌آمیز بودن رفتاری که با دو حزب حاضر در جلسه شد، آنجا را ترک کردیم. متاسفانه به دلیل اعتراض یک نفر که بیشتر جنبه سیاسی داشت و نه حقوقی، این تصمیم گرفته شد که آقای حضرتی و نماینده یک حزب دیگر حق رأی نداشته باشد