به گزارش ایرنا، معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد دولت نبود، گفت: پیشنهاد تشکیل این وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمایندگان مطرح شد و هیأت دولت مکررا با تشکیل این وزارتخانه مخالف بوده است.

حسینعلی امیری در پاسخ به این سوال که تشکیل وزارت میراث فرهنگی چقدر برای کشور ضروری بود و اینکه تغییر ساختار دولت و اولویتهای دولت دوازدهم در تشکیل وزارتخانه های جدید چه بوده است، اظهار داشت: دولت دوازدهم همواره احکام برنامه ششم توسعه در خصوص کوچک سازی ساختار را در دستور کار خود قرار داده است.

وی در خصوص تصویب قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: دولت طی مکاتبات متعدد با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل وزارتخانه فوق را غیرضروری و مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی- مبنی بر اختیار رئیس جمهوری در تنظیم ساختار اداری- و اصل ۷۵ قانون اساسی به لحاظ تحمیل بار مالی بر کشور دانست.

اولویت دولت تشکیل وزارت بازرگانی است

امیری با بیان اینکه در شرایط فعلی اولویت دولت دوازدهم «تشکیل وزارت بازرگانی» است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، مدیریت متمرکز بر فرآیند توزیع و زنجیره تامین کالاهای اساسی و انتظام بازار و ساماندهی و توسعه صادرات کالا و خدمات و ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر فرآیند شبکه توزیع و فروش کالاها و خدمات ضروری است، تا وضعیت بهبود یافته و تنظیم بازار و تثبیت قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی تحقق یابد. وی خاطرنشان کرد: برای مقابله با اقدامات خصمانه اقتصادی و تجاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ضرورت دارد حوزه های تجارت الکترونیک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بیشتر فعال شود و تنها راه عملیاتی شدن اهداف فوق، متمرکز کردن امور بازرگانی و تجاری در وزارتخانه مستقل می‌باشد. روز دوشنبه هفته جاری، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تایید شورای نگهبان رسیده است.