معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق سال 98 کارگران مانند هر سال تعیین می‌شود و این افزایش با هدف حمایت از کارگران و بر مبنای حفظ اشتغال موجود صورت می‌گیرد.

حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: امسال میان دستمزد و حداقل هزینه‌های زندگی کارگران بیش از یک میلیون تومان اختلاف وجود دارد ولی این شکاف را نمی‌توان از طریق تعیین افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران پر کرد.

وی افزود: پارسال نیز حداقل هزینه زندگی کارگران بیش از 2 میلیون و 600 هزار تومان بود ولی حداقل حقوق کارگران یک میلیون و 114 هزار تومان تعیین شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: میزان تورم یکی از مؤلفه‌های موثر در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران خواهد بود.

شاکرمی با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود، خاطر نشان ساخت: تاکنون هفت مرتبه جلسات کمیته حقوق و دستمزد برای بررسی‌های تخصصی افزایش حقوق و دستمزد سال 98 کارگران برگزار شده است.

گفتنی است کمیته حقوق و دستمزد، هزینه معیشت خانوار 3.3 نفری کارگران را 3 میلیون و 750هزار تومان محاسبه کرده که این رقم با هزینه معیشت خانوار در سال گذشته یک میلیون و 89 هزار تومان فاصله دارد و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دنبال جبران این رقم در حقوق سال آینده کارگران هستند.