صبح دیروز تعدادی از کارگران پیمانکاری پروژه پتروشیمی ارغوان گستر ایلام که با اتمام بخش‌هایی از پروژه بیکار شده‌اند، مقابل درب ورودی این مجتمع، تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران که بیشتر آنها در بخش‌های اتصالات، نصب و تجهیزات و... مشغول به کار بوده‌اند، با اتمام پروژه بیکار شده‌اند. این عده معتقدند که پس از سال‌ها تلاش در این پروژه، حق آنهاست که پس از بهره‌برداری از پتروشیمی ارغوان‌گستر ایلام، به کار گرفته شوند.