کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری می‌گویند: قرار بود اردیبهشت ماه طرح طبقه‌بندی اصلاح شود اما مدیران همچنان کار را به تعویق می‌اندازند. به گزارش ایلنا، آنها گفتند: اصلاح طرح طبقه‌بندی مدتی‌ست که به وزارت نفت ارجاع شده و در بخش منابع انسانی این وزارتخانه معطل مانده در حالی‌که در بهمن ماه سال گذشته قول قطعی دادند کار تا اردیبهشت تمام می‌شود. به گفته نمایندگان این کارگران، به‌رغم پیگیری‌های متعدد در هفته‌های اخیر، مدیریت منابع انسانی دوباره درخواست تشکیل یک کارگروه جدید کرده و به این ترتیب، اصلاحات به تاریخی نامشخص در آینده‌ای مبهم حواله شده است. این کارگران تاکید کردند: متاسفانه تا امروز به هیچ‌یک از وعده‌های خود عمل نکرده‌اند و به‌رغم دو تجمع گسترده در ماه‌های اخیر، همچنان تبعیض برقرار است و کارگران ارکان ثالث از عدالت 

مزدی محروم‌اند.