رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: نشست کارگروه دستمزد ۹۸ شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل هزینه معیشت ماهیانه کارگران چهارشنبه (فردا) تشکیل می‌شود.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر، با تشریح آخرین وضعیت برگزاری جلسات دستمزد ۹۸ کارگران اظهار داشت: روز چهارشنبه ۲۴ بهمن دومین نشست کارگروه دستمزد ۹۸ شورای عالی کار با حضور اعضا برگزار می‌شود.

وی افزود: سناریوهای مربوط به تعیین هزینه معیشت خانوار استخراج شده است و در نشست روز چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: در این نشست با استناد به اطلاعات مراجع رسمی آماری، پیشنهادات مربوط به هزینه معیشت ارائه و در نهایت حداقل هزینه معیشت یک ماه نهایی می‌شود.

این فعال کارگری گفت: در سال گذشته حداقل هزینه میعشت خانوار برای یک ماه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.