پرداخت مطالبات مزدی حدود ۰ ۶ مهماندار پیمانکاری قطارهای مسافربری ریل‌باس برخی نواحی تهران، شمال، درود، اهواز و تبریز به تاخیر افتاده است. به گزارش ایلنا، حدود 60 مهماندار پیمانکاری قطارهای مسافربری ریل‌باس که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری به کارهای خدمات‌دهی به مسافران (مهمانداری) در قطارهای خودکشش حومه نواحی تهران، شمال، درود، اهواز و تبریز مشغول هستند، در دو ماه گذشته علاوه بر دریافت مبالغی بسیار کم به صورت علی‌الحساب، حقوقی دریافت نکرده‌اند.به گفته این کارگران که از ۴ تا ۱۵ سال دارای سابقه کار هستند، معوقات حقوقی نیروی کار این واحد راهبری قطار حومه با دریافت بخش کمی از حقوق اردیبهشت ماه به تعویق افتاده است. یکی از این کارگران گفت: مسئولان این شرکت پیمانکاری هنوز بابت سنوات سال ۱۴۰۲ به کارگران بدهکارند و تا امروز هیچ مسئولی پاسخگوی ما نبوده است. بنا بر ادعای این کارگر، پیمانکار کنونی که از چندین سال گذشته تمامی کارگران مهماندار را در استخدام خود دارد، در مورد پرداخت مطالبات جاری این کارگران مدعی است که به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع همه مطالبات مزدی را ندارد. وی افزود: در حال حاضر به غیر از معوقات مزدی و سنواتی پرداخت نشده، پرداخت برخی مزایای رفاهی آنان همانند بن ماه مبارک رمضان، بن عیدی نوروز و مزایای روز کارگر به تاخیر افتاده است.