کارگران کیش‌چوب می‌گویند که مشکل پرداخت نشدن سه ماه دستمزد و عیدی حدود ۱۳۰کارگر در کارخانه کیش چوب هنوز ادامه دارد. یکی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: به تعویق افتادن مطالبات مزدی در حالی‌ست که اخیرا کارفرما با گرفتن چندین سفارش کار، حقوق بهمن ماه کارگران را پرداخت کرده و وعده پرداخت حقوق اسفند را تا پایان خرداد ماه جاری داده است. 

این کارگر با بیان اینکه در آخرین پیگیری‌ها، مسئولان شرکت وعده کردند با تامین منابع مالی هر ماه یک حقوق به حساب کارگران واریز کنند، افزود: خوشبختانه کارفرما اخیرا ساخت صنایع چوبی و مبلمان یک پروژه ساختمانی در شمال کشور را به اتمام رسانده و کارگران مشغول کار ساخت محصولات یک پروژه جدید در کیش هستند. وی با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران کارخانه در نتیجه دریافت نکردن چندین ماه حقوق و عیدی افزود: دریافت بخشی از مطالبات درحالی‌ست که پیش از این امیدی به پرداخت بخشی از 

مطالبات‌مان نداشتیم.