رئیس سازمان اداری و استخدامی توضیحاتی درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت، تغییر ساعات کاری ادارات و برگزاری آزمون‌های استخدامی ارائه کرد. به گزارش ایلنا، میثم لطیفی درباره مصوبه تغییر ساعات اداری و اینکه برخی دستگاه‌ها این مصوبه را رعایت نمی‌کنند، گفت: این مصوبه مربوط به اسفند ماه ۱۴۰۱ است. همزمان با تغییراتی که در قانون نسبت به تغییر ساعات کاری ایجاد شده، قرار شد دستگاه‌های اجرای ساعت کاری خود را با آن تنظیم کنند. وی در پاسخ به این سوال که با کسانی که این مساله را رعایت نکنند چه برخوردی می‌کنید، گفت: طبیعتا دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد. همه دستگاه‌ها از مصوبه هیات وزیران مطلع هستند و باید آن را اجرا کنند. رئیس سازمان استخدامی درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: طبیعتا در این زمینه مجمع و شورای نگهبان باید نظر دهند و در این مرحله ما دیگر مداخله‌ای نداریم. لطیفی درباره اینکه آیا با توجه به شرایط پیش آمده تغییری در برگزاری آزمون‌های استخدامی خواهیم داشت، گفت: تغییری در برنامه نداریم. دستگاه‌های اجرایی نیازهای خود را اعلام می‌کنند و با رعایت مباحث کارشناسی، موضوع پیگیری می‌شود و سر وقت خود مبحث آزمون‌ها را خواهیم داشت.