نماینده مشهد در مجلس در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت حق عائله‌مندی به زنان شاغل مشمول قانون کار شد. به گزارش ایسنا، در نامه «نصرالله پژمان‌فر» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم به «موسوی» مدیرعامل تامین اجتماعی آمده است: طبق تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بانوان شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا ازکارافتاده کلی است، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شوند لکن این مزایا به بانوان مشمولین قانون کار تعلق نمی‌گیرد. لذا خواهشمند است دستور دهید چگونگی اعطای حکم مشابه به بانوان مشمول قانون کار را بررسی کرده و نتیجه آن را به کمیسیون اصل نود با پیشنهاد کاربردی یا تهیه لایحه اصلاحی مطلع کنید.