معاون امور فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: اجرای متناسب‌سازی که در برنامه هفتم توسعه مدنظر است، منوط به ابلاغ این قانون از سوی دولت و شیوه‌نامه و سازوکار اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است. به گزارش ایسنا، رضا فیضی‌نژاد گفت: دولت مکلف شده تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰درصد حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز در سال ۱۴۰۳ اجرایی کند. این افزایش از سال اول به میزان ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم نیز هر کدام به میزان ۳۰درصد خواهد بود تا در پایان برنامه هفتم، بازنشسته کشوری بتواند حقوقی به میزان ۹۰درصد حقوق شاغل همتراز دریافت کند. فیضی‌نژاد تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مجری قانون متناسب‌سازی، به محض دریافت آیین‌نامه اجرایی و جداول پیوست از سوی دو سازمان متولی امر و تامین منابع مالی لازم، نسبت به محاسبه و صدور احکام اصلاحی و پرداخت مابه‌التفاوت متعلق به احکام اصلاحی با اولویت کاری اقدام و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق را از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۳ محاسبه و عملیاتی کند.