کارگران قدیمی واحد تعطیل شده «صابون‌سازی یاس» در خرمشهر می‌گویند: تلاش ۱۲ساله کارگران قدیمی و جمعی از اهالی خرمشهر برای بازگشایی این واحد که از فروردین ماه سال ۹۱ به دلیل برخی مشکلات تعطیل اعلام شده، بی‌نتیجه مانده است. به گزارش ایلنا، این واحد بعد از ایام تعطیلات نوروز ۹۱ هیچ گونه تولیدی ندارد و از آن زمان تا امروز ۵۰ کارگر رسمی و ۳۵ کارگر قراردادی صنایع بهداشتی یاس با سوابق ۱۸ تا ۲۰ سال بیکار شده‌اند که شماری از آنها هنوز موفق به وصول مطالبات 

خود نشده‌اند.