هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با فروش نقدی و اقساطی شرکت آلومینیوم جنوب برای تامین اعتبار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد. به گزارش «توسعه ایرانی»، صد و هفتادمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این هیات برگزار شد. در این جلسه موضوع بررسی ایجاد کمیته تطبیق و مبارزه با پولشویی در صندوق‌های بازنشستگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع بعدی بررسی تفیذ قرارداد واگذاری سهام آلومینیوم جنوب بود که بنا به درخواست هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این نشست، اعضای هیات امنا با تنفیذ قرارداد واگذاری سهام آلومینیوم جنوب و نیز فروش نقدی و اقساطی آن برای پرداخت هزینه‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کردند.