ریزش بخشی از دیوار سنگی یک ساختمان منجر به فوت یک کارگر و مصدومیت سه کارگر دیگر شد. به گزارش ایلنا، بخشی از دیوار سنگی یک ساختمان در روستای «قوزلوجه» واقع در بخش «خلیفان» شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی فروریخت. در این حادثه، یک کارگر بنا حدودا ۵۰ساله جان خود را از دست داد و سه کارگر دیگر نیز به شدت مجروح شد. طبق این گزارش، دو نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان شده‌اند و نفر سوم به علت شکستگی عازم بیمارستانی ارومیه شد.