جمعی از کارگران سمپاش، لاروکش و بهساز محیط چابهار، از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق خبر دادند و گفتند: حدود ۳۰ کارگر تحت مسئولیت علوم پزشکی هستیم که مطالباتمان از چندین ماه پیش با تاخیر مواجه شده است. به گزارش ایلنا، یکی از کارگران علوم پزشکی چابهار افزود: برای پیگیری مطالباتمان در صورت ادامه این روند، تصمیم داریم با مراجعه به دفاتر مسئولان استانی از نزدیک مطالباتمان را پیگیری کنیم. وی افزود: در حالی مطالبات‌مان به تاخیر افتاده که مسئولان علوم پزشکی چابهار هیچ واکنشی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مطالبات‌مان ندارند. او به نیابت از همکاران خود با بیان اینکه انتظار داریم نمایندگان مجلس موضوع معوقات مزدی کارکنان علوم پزشکی چابهار را پیگیری کنند، در خاتمه افزود: در نتیجه پرداخت نشدن حقوق، صدمات جبران‌ناپذیری به معیشت کارگران سمپاش، لاروکش و بهساز محیط وارد شده است.