شماری از کارگران پیمانکاری نگهداری خطوط راه‌آهن که طرف قرارداد شرکت تراورس هستند، از عدم واریز مزایای مزدی خود انتقاد کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: قرار بوده به همه کارگران مجموعه راه‌آهن به مناسبت روز جهانی کارگر پاداش پرداخت شود اما ما شرکتی‌ها از این پاداش بی‌نصیب ماندیم. به گفته آنها، کارگران رسمی و قراردادی راه‌آهن این پاداش را دریافت کرده‌اند اما شرکت تراورس به‌رغم اینکه قرار بوده این مبلغ را به حساب کارگران خود واریز کند، هیچ اقدامی صورت نداده است. کارگران تراورس زاهدان در این رابطه با تاکید بر اینکه باید شرکت‌های پیمانکاری برچیده شوند، می‌گویند: این تبعیض و تفاوت آشکار بسیار آزاردهنده است. یک پاداش یک یا دو میلیون تومانی هم از ما دریغ شد چون پیمانکاری هستیم.