نماینده بجنورد در مجلس گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید با اقدامات سریع از سوی دولت، بدون تفسیر رأی اجرایی شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد وحیدی در نشست علنی دیروز مجلس گفت: بیمه تکمیل بازنشستگان کشوری حدود 5 ماه و وضعیت پرداختی معلمان بازنشسته بلاتکلیف مانده است. از مسئولان مرتبط درخواست داریم به این موضوع توجه داشته باشند.