رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: بعد از صدور احکام حقوق بازنشستگان، تاکید ما باید روی متناسب‌سازی حقوق باشد.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی در جلسه مجازی با دبیران اجرایی خانه کارگر کشور گفت: از ابتدای سال با افزایش جهشی قیمت‌ها مواجه شدیم که برخی به خاطر بازارهای جهانی بوده اما عمده جهش قیمت به تصمیمات دولت برمی‌گردد.

وی ادامه داد: اثر افزایش قیمت‌ها بر همه حوزه‌های اقتصاد خرد و خانوار تاثیر داشته است. افزایش بیش از ۴۲درصدی تعرفه برای پزشکان و افزایش ۴۷درصدی خدمات درمانی درحالی رخ می‌دهد که حقوق کارگران نصف این مقدار افزایش یافته و بعد مقامات می‌گویند چرا کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی معترض هستند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: خروجی اقدامات دولت در سطح اقتصاد خرد، خراب کردن بیشتر حال جامعه کارگری است درحالی‌که باید نتایج اقدامات دولت معکوس این مسیر باشد.

وی با اشاره به اخبار افزایش حقوق بازنشستگان بیان کرد: از گذشته این مسأله رایج بوده که در افزایش حقوق بازنشستگان به تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار تاسی می‌جستیم و ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از تبصره‌های این ماده قانون کار تاسی می‌گیرند، غیر از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد.

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: مصوبه دولت درباره حق عائله‌مندی در چهارچوب افزایش حقوق کارگران انجام شده اما متناسب‌سازی هنوز نهایی نشده است. ما باید ۴۰درصد از ۱۳۰هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی را در قالب سه دوازدهم دریافت کنیم تا بتوانیم در قالب جذب رد دیون دولت به تامین اجتماعی، برای متناسب‌سازی اقدام کنیم. وی افزود: بعد از صدور احکام حقوق بازنشستگان، تاکید ما باید روی متناسب‌سازی حقوق باشد. از ابتدای خرداد یا نیمه دوم خرداد، تمرکز ما باید روی بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باشد.

صادقی تاکید کرد: موضوع احیای شورای عالی تامین اجتماعی باید در گفت‌وگوی دبیران اجرایی با نمایندگان جدید مجلس دوازدهم تاکید شود چون این نهاد و احیای آن بسیار موثر است و بسیاری از خلاءهای موجود فعلی را برطرف خواهد کرد. از روزی که سازمان تامین اجتماعی به جای شورای عالی دچار دردسر هیات امنایی شدن شد، دیدیم که مشکلات ما روی هم تلنبار شد. این مجلس می‌تواند ما را می‌تواند دوباره در چهارچوب قانون مجهز به شورای عالی تامین اجتماعی کند، هرچند برخی فعالان دیگر با آن مخالف باشند اما کارکرد آن بسیار موثر خواهد بود.