مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون گفت: در بررسی‌های صورت گرفته مشاهده می‌شود که نصب بالابر بدون مهار ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی یکی از علل مهم حوادث است. به گزارش ایلنا، احمدرضا پرنده اظهار کرد: در مواردی مشاهده می‌شود برای مهار بالابر به غلط از طناب استفاده شده یا تعدادی گونی شن قرار داده یا تعدادی بلوک سیمانی روی پایه بالابر استفاده شده که باعث سقوط بالابر می‌شود. وی افزود: لازم است بالابر به روش مطمئن با سیم‌های مفتولی محکم و با سیم بکسل متناسب به جای مطمئن ساختمان از چند نقطه مهار شود و مرتب محل اتصال سیم مهار به پشت‌بام ساختمان و پایه فلزی بالای بالابر بازدید شود زیرا به علت حمل مصالح با بالابر و فشارهای وارد، احتمال شل شدن یا باز شدن مهار از بالابر وجود دارد. پرنده گفت: بعضا مشاهده شده وسایل ایمنی توسط کارفرمایان تهیه شده ولی توسط کارگران 

استفاده نمی‌شود.