مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت: طی سال گذشته ۲۸ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست داده‌اند. به گزارش ایلنا، محمدرضا فارسی‌نژاد گفت: از این تعداد یک نفر زن و ۲۷ نفر مرد بودند که علل بیشتر این حوادث، ناشی از سقوط از بلندی و اصابت جسم سخت در محیط‌های کاری بوده است. وی از مراجعه ۸۱۱ مصدوم (مجروح) به دلیل آسیب‌های ناشی از حوادث کار در سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی استان لرستان خبر داد که براساس اطلاعات واحد آمار اداره کل، از این تعداد ۳۱ نفر زن و ۷۸۰ نفر مرد بوده‌اند که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۴.۷درصد افزایش داشته است.