رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: نیاز است که اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی در مجلس دوازدهم پیگیری شود و به صورت قوی انجام شود.

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی در جلسه فراکسیون گام دوم در سخنانی گفت: ما یک مشکل اساسی داریم، به خصوص در صندوق تامین اجتماعی که ابرچالش آینده کشور است و آن ضریب پوشش صندوق‌هاست.

وی ادامه داد: ورودی صندوق‌ها براساس استاندارد باید 6 به یک باشد یعنی در ازای 6 ورودی یک نفر خروجی داشته باشد ولی صندوق تأمین اجتماعی چهار به یک است. متاسفانه سیاست‌های تغییر در شیوه بازنشستگی در ادوار مختلف موجب شد ضریب پوشش صندوق بازنشستگی کشوری عملا منفی شد و بقیه صندوق‌ها عملا اصلا وجود ندارند و فقط از دولت دارند منابع خود را تامین می‌کنند.

بابایی کارنامی تصریح کرد: از این منظر نیاز است که اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی در مجلس دوازدهم پیگیری شود، استارت بخورد و به صورت قوی هم باید این کار انجام شود، ازجمله صندوق تأمین اجتماعی که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و دولت هم ماهانه حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بدهی بر دوش صندوق تأمین 

اجتماعی می‌گذارد.