نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اقدام تامین اجتماعی در اختصاص و توزیع سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به فال نیک گرفت و گفت: منتظر شنیدن خبر خوش افزایش تعداد سهمیه بیمه کارگران ساختمانی هستیم.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر و با دستور مدیرعامل تأمین‌ اجتماعی نسبت به تخصیص مجدد سهمیه پذیرش بیمه کارگران ساختمانی به کلیه شعب اقدام شده به نحوی که این سازمان اعلام کرده با وجود کمبود منابع حاصل از سهم کارفرمایی نسبت به توزیع و تخصیص سهمیه پذیرش بیمه کارگران ساختمانی به تعداد 10هزار نفر به کلیه شعب این سازمان اقدام شده تا بخشی از کارگران ساختمانی از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.

هادی ساداتی گفت: براساس آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است و کارگران ساختمانی بیش از همه در معرض آسیب‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هستند، از این رو ضروری است شرایط برخورداری این قشر از مزایای بیمه تامین اجتماعی فراهم شود. وی در عین حال اختصاص 10هزار سهمیه بیمه به کارگران ساختمانی را کافی ندانست و گفت: این رقم در مقابل ۴۰۰هزار قطعی بیمه رقم زیادی نیست و اگر آن را در شعب کل کشور تقسیم کنیم، جزو اعداد به حساب نمی‌آید ضمن آنکه طی سال‌های گذشته سهمیه‌ بیمه‌ جدیدی اختصاص نیافته بود.

ساداتی درباره دلیل قطع بیمه ۴۰۰هزار کارگر توضیح داد: کلیه شعب دستور اداری و ابلاغ اداری دارند مبنی بر اینکه هر ۳ ماه یک بار باید ۳درصد کاهش داشته باشند و روال این طور استنباط می‌شد که شعب در جهت خاتمه و قطع اهتمام داشتند. به عقیده من اکنون زیر ۵۰۰هزار نفر بیمه‌پرداز هستند و کمترین خواسته جامعه کارگران ساختمانی این است که هرچه سریع‌تر کارگران متقاضی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: امیدواریم اگر تغییر رویکردی در تامین اجتماعی به وجود آمده در حمایت از قشر کارگر ساختمانی، عده بیشتری از کارگران در صف انتظار تحت پوشش قرار گیرند زیرا کارگران ساختمانی امیدی به بیمه نداشتند و با دستور اخیر مدیرعامل سازمان این امیدواری در آنها ایجاد شد که به فال نیک می‌گیریم.

این مقام کارگری با اشاره به ابلاغ استفساریه از سوی رئیس‌جمهور گفت: ما دیگر با محدودیت منابع روبه‌رو نیستیم زیرا با ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های ذیربط منابع کافی و مورد نیاز برای تحت پوشش قرار گرفتن کارگران ساختمانی تامین شده است. کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری که در استفساریه به عنوان منابع معرفی شده موجب شد تا کسری بودجه تامین اجتماعی برطرف شود لذا بعد از این منتظر شنیدن خبر خوش افزایش تعداد سهمیه بیمه کارگران ساختمانی هستیم.