حادثه سقوط از ارتفاع چاه ۲۸متری به مرگ یک کارگر حدود ۷۰ساله در مزارع کشاورزی شهرری در استان تهران منجر شد. به گزارش ایلنا، با حضور گروه‌های امداد و نجات، پیکر بی‌جان این کارگر مقنی به بیرون از چاه آب منتقل و مرگ وی از سوی عوامل اورژانس حاضر در محل تایید شد.