یک نماینده مجلس گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد ماه اجرایی خواهد شد. به گزارش مهر، احسان قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه گزارش و رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری اظهار داشت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و منابع آن در بودجه لحاظ و در جداول نهایی سهم ۴۰درصدی برای اجرا در سال جاری تصویب شد. وی بیان داشت: این موضوع به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال و تا قبل پایان اردیبهشت نهایی و از خرداد اجرایی خواهد شد. ۴۰درصد میزان افزایش است و سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز دو مورد افزایش ۳۰درصدی خواهیم داشت. قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس تورم افزایش نیافته است، گفت: مجلس در این زمینه ورود اولیه داشته ولی روز‌های پایانی مجلس یازدهم است و اگر به سرانجام نرسید در مجلس جدید بعد ۷ خرداد در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد. این نماینده مجلس بیان داشت: آنچه ما الان حکم قانونی داریم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری است ولی در مورد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد که حکم قانون و مبنای مجلس میزان تورم است و اینکه چقدر تناسب‌سازی خواهد بود را مجلس پیگیری می‌کند.