سخنگوی دولت از تصویب افزایش ۳۵درصدی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر تامین اجتماعی در جلسه هیات وزیران خبر داد. به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی گفت: به پیشنهاد تامین اجتماعی و وزارت کار، افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در هیات وزیران تصویب شد و مطالبق این پیشنهاد حداقل‌بگیران حقوقشان  ۳۵درصد افزایش یافت یعنی بازنشسته‌ای که همسر و یک فرزند داشته باشد حداقل حقوقش برای سال جاری بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. برای سایر سطوح هم ۲۲درصد به اضافه عدد ثابتی که مطابق روال هر ساله بود، افزایش حقوق اعمال خواهد شد. وی افزود: البته افزایش سایر اجزای حقوق مثل حوزه‌هایی که ناظر به عائله‌مندی و سایر کمک‌هزینه‌های جانبی بعضا از این مقدار هم بیشتر بوده و افزایش قابل قبولی بوده و امیدواریم به جبران هزینه‌هایی که در طول ماه و سال دارند، کمک کند.