پرستاران یک بیمارستان گرگان از وضع اضافه‌کار اجباری در این مرکز درمانی انتقاد کردند. شماری از این پرستاران در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه نسبت به اضافه‌کار اجباری اعتراض داریم، اظهار داشتند: مدتی‌ست که به اضافه‌کار اجباری و شیفت‌های طولانی اعتراض داریم و برخی از همکاران‌مان تصمیم گرفته‌اند تن به اضافه‌کار اجباری ندهند اما در مقابل واکنش مسئولان و مقامات مثبت نبوده است. یکی از این پرستاران گفت: به یکی از همکاران مرد ما گفته شده اگر تن به اضافه‌کار اجباری ندهی، باید بخش‌ات را عوض کنی یا از کارت استعفا بدهی! به گفته این پرستار، اجبار در اضافه‌کار یا ایستادن در شیفت‌های طولانی، خلاف قانون است اما پرستاران برای اینکه شغل خود را از دست ندهند، به این اجبار تن می‌دهند. پرستاران گرگانی، خواستار اختیاری شدن اضافه‌کار و افزایش عادلانه حق‌الزحمه آن هستند. در حال حاضر برای هر ساعت اضافه‌کار پرستاران، رقم ناچیز 12 تا 20هزار تومان آن هم بعد از تاخیر بسیار 

پرداخت می‌شود.