تعدادی از پرستاران بیمارستان شهدای تجریش، یک طومار استعفای دسته‌جمعی امضا کردند. به گزارش ایلنا و به گفته این افراد، چندین نفر از پرستاران و کادر اتاق عمل این بیمارستان، در اعتراض به شرایط سخت شغلی و پرداخت‌های ناچیز، تصمیم به استعفا گرفته‌اند. یکی از این پرستاران گفت: مشکل ما عدم پرداخت مطالبات و میزان پرداختی‌ها بابت کارانه و تعرفه‌گذاری‌ست، ضمن اینکه از اضافه‌کار اجباری، شیفت‌های طولانی و حق‌الزحمه ناچیز اضافه‌کاری به ستوه آمده‌ایم. این پرستار افزود: بارها مطالبه‌گری و پیگیری کردیم اما چون راه به جایی نبردیم و مورد بی‌مهری فراوان واقع شدیم، تصمیم به استعفا گرفتیم.