حدود یک‌صد نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی سراسر کشور در اعتراض به تبعیضات حقوقی اعمال شده برای این نیروها، پیش از ظهر دیروز در مقابل و داخل دفتر اصلی این وزارتخانه در تهران تجمع کردند. به گزارش ایلنا، پرسنل معترض وزارت جهاد کشاورزی این تجمع را در اعتراض به‌عدم پیگیری‌های مسئولین دولت برای پایان ناترازی حقوق پرسنل این مجموعه و تبعیضات صورت گرفته در حقوق و مزایای جانبی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در مقایسه با سایر دستگاه‌های دولتی ترتیب دادند. همچنین تبعیضات در مزایای جانبی ستاد وزارتخانه با سایر دستگاه‌ها از دلایل تجمع کارمندان وزارت کشاورزی بوده است. این کارکنان خواهان از بین رفتن تبعیضات حقوقی بین دستگاهی و بین‌استانی شده و مدعی شدند این تحصن همچنان ادامه خواهد داشت.