گروهی از کارگران فصلی کشت و صنعت نیشکر میان‌آب با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شوش، خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود شدند.

یکی از این کارگران به ایلنا گفت: اعتراض کارگران فصلی برای مشخص شدن وضعیت شغلی آنها برپا شد. 

او گفت: برخلاف سنوات گذشته که کارگران فصلی در نیمه دوم فروردین ماه هر سال مشغول به کار می‌شدند، آنها هنوز بیکارند. کارگران فصلی کشت و صنعت میان‌آب در بهار هر سال، فعالیت خود را در مزارع کشت نیشکر شروع کرده و تا شروع سرمای فصل زمستان به همکاری خود با این واحد تولیدی ادامه می‌دهند. این کارگر با بیان اینکه امسال برخلاف گذشته هنوز مشغول به کار نشده و وضعیت شغلی آنها مشخص نیست، با یادآوری شرایط نامناسب بازار کار منطقه سکونت خود افزود: این واحد تولیدی و کشاورزی تنها فرصت شغلی برای کارگران است که سال‌هاست در آن به صورت فصلی مشغول کارند. به گفته وی، با توجه به اینکه کارگرانی که این حرفه را به صورت انجام می‌دهند تنها در طول فصل بهره‌برداری به صورت موقت به کار گرفته می‌شوند و مابقی فصول سال بیکار هستند، بنابراین درخواست ما از مدیریت این مجموعه جدا از تسریع برای شروع به کار مجددا عقد قرارداد دائمی است تا امنیت شغلی داشته باشیم.