رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: نرخ تورم سال گذشته اعلام شده توسط مراجع رسمی ۴۲درصد ولی تورم واقعی از نظر ما ۵۴درصد بود. تأکید ما بر ترمیم دستمزد تا سقف ۵۴درصد است و اگر این اتفاق نیافتد یقیناً جامعه کارگری و حداقل‌بگیران با مشکلات جدی معیشتی مواجه خواهند شد.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی در جلسه کمیته بیمه و درمان شعب خانه کارگر کشور عنوان کرد: مبلغ فعلی افزایش دستمزد حدود ۴۰درصد معیشت کارگران را تأمین خواهد کرد و ادامه این روند حتی برای صنعت و تولید کشور نیز خطرناک است.

وی در ادامه افزود: امروز وضعیت درمان مستقیم ما که پیشانی خدمات تأمین اجتماعی است با چالش‌های متعددی ازجمله کمبود نیروی انسانی مواجه است. متأسفانه چندنرخی بودن تعرفه خدمات درمانی باعث خروج نیروهای متخصص از حوزه درمان تأمین اجتماعی می‌شود و بیمه مکمل نیز باعث به وجود آمدن نوعی بی‌توجهی به درمان مستقیم و تحمیل هزینه به سازمان و بازنشستگان شده است. این در حالی است که با وجود بیمه تکمیلی، هزینه‌کرد بیمار از جیب نیز افزایش یافته است بنابراین از همه مسئولین سازمان و دلسوزان جامعه کارگری می‌خواهیم که نسبت به این موضوع بی‌توجه نباشند.

صادقی تاکید کرد: هدف ما از تشکیل این جلسات محکوم کردن کسی نیست بلکه می‌خواهیم مسئولین درمان بدون واسطه با نماینده خدمت‌گیرندگان ارتباط داشته باشند و در جریان مشکلات قرار گیرند. از طرفی قصد ما کمک به معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات با کیفیت به بیمه‌شدگان است.