جمعی از تشکل‌های کارگری و بازنشسته استان مازندران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن درخواست برای تجدیدنظر مصوبه مزدی ۱۴۰۳، خواستار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای افزایش حقوق شدند. به گزارش ایلنا، این نامه به امضای تشکیلات خانه کارگر استان مازندران، کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان، کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی مازندران و انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان مازندران رسیده است.