حادثه سقوط از ارتفاع چاه ۷۰متری به مرگ یک کارگر حدود ۴۴ساله در خیابان عمرانی‌ شهرک «ولیعصر» واقع در جنوب استان تهران منجر شد. به گزارش ایلنا، با حضور گروهای امداد و نجات پیکر بیجان این کارگر مقنی به بیرون از چاه آب انتقال و مرگ وی از سوی عوامل اورژانس حاضر در محل تایید شد.