رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه ۹۶درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند، گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چاره‌ای جز سکوت ندارند. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با تسنیم گفت: ناامنی شغلی باعث می‌شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند، سکوت کنند چون می‌دانند اعتراض برابر با بیکاری است. وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند، افزود: تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد و آنچه گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است. بیات با اشاره به اینکه کمتر از 5درصد کارگران امنیت شغلی دارند، افزود: معنی ناامنی شغلی همین است که کارگر، می‌داند بابت کاری که انجام می‌دهد، حق و مزایای کامل دریافت نمی‌کند و قراردادی که با کارفرما منعقد کرده، مطابق قانون کار نیست اما چاره‌ای جز سکوت ندارد، چون می‌داند که اگر شغلش را از دست بدهد، ممکن است تا مدت‌ها بیکار و بدون درآمد بماند در حالی‌که خروارها قسط و بدهکاری دارد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار داشت: اگر امروز 15 میلیون کارگر در بخش‌های مختلف مشغول به کارند به این معنا نیست که 15 میلیون کارگر راضی و خوشحال داریم. این 15 میلیون نفر، با هر نوع قرارداد و تحت هر شرایطی مشغول به کارند اما به دلیل ناامنی شغلی، چاره‌ای جز ادامه کار با هر نوع قرارداد و تحت هر شرایط ندارند. وی گفت: البته پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست چون ماهیت برخی مشاغل، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این کارها، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی، پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.