شماری از پرستاران شیرازی به انتقاد از اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداختند. به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدعی شده که از ۱۱هزار پرستار استان فارس فقط ۸۰ نفر معترض هستند. یکی از پرستاران شیرازی که به همراه برخی همکارانش در هفته‌های پایانی سال گذشته بارها به نشانه اعتراض مقابل دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجمع کرده بود، در گفت‌وگو با ایلنا گفت: آقای رئیس، مگر جمعیت انبوه معترضان را ندیدید؟! مگر از پیام‌ها و کامنت‌های پرستاران که به شما و روابط عمومی دانشگاه ارسال می‌شود، بی‌خبرید؟! این نوع اظهارنظر کردن واقعاً عجیب و تاسف‌بار است. این پرستار افزود: همه پرستاران شیراز به بی‌عدالتی، به کارانه‌های ناچیز، به تعرفه‌گذاری قلابی و به اضافه‌کار اجباری اعتراض دارند و تا اوضاع تغییر نکند، معترض و مطالبه‌گر می‌مانند. این پرستار گفت: باید از وی پرسید این اعداد را از کجا می‌آورد و چرا به جای شنیدن صدای برحق پرستاران، گوش‌هایش را گرفته و فرافکنی می‌کند؟!