یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: وضعیت کشور به گونه‌ای شده که هر کارگر دستمزد ۸ساعت کار خود را صرف تامین هزینه‌های سرپناه می‌کند. بیت‌الله ستاریان به اکونگار گفت: همواره تاکید می‌کنیم که نگذارید مسکن در رکود فرو برود حتی اگر امکان داشت از شوک ساختمان استفاده کنید چون در دوران رکود دو فاجعه رخ می‌دهد به این دلیل که تولیدکنندگان ما خرده‌ساز هستند بلافاصله سرمایه‌هایشان را از مسکن خارج می‌کنند که این موضوع باعث کاهش حضور سرمایه در بخش مسکن و کاهش تولید این کالا می‌شود. به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، اگر در یک سال تولید مسکن کاهش یابد در سالی که رونق ایجاد شود شاهد کسری بسیار بالایی خواهیم بود. این شرایط باعث افزایش میزان ارزش افزوده مضاعف مسکن می‌شود. ستاریان تاکید کرد: قطعا وقتی کالایی مانند مسکن کاهش می‌یابد اما قیمت ‌آن افزایش می‌یابد تمام قیدهای وابسته به آن مانند اجاره نیز افزایش پیدا می‌کند. نمی‌گوییم همه مالک باشند ‌اما وقتی تعداد مسکن زیاد باشد، میزان اجاره‌بها کاهش می‌یابد. وی افزود: اجاره‌نشینی هم نوعی از داشتن مسکن و سرپناه است اما به این دلیل که در جامعه ما قیمت مسکن افزایش زیادی دارد اجاره واحدها به این شکل شده که یک فرد باید دستمزد 8 ساعت کار خود را در ازای اجاره سرپناه هزینه کند. ستاریان ادامه داد: این درحالی‌ست که در نرم جهانی نرخ اجاره مسکن به اندازه دستمزد تقریبا یک ساعت کار فرد است. در واقع به جای اینکه در شهرها 70 -80درصد سبد خانوار برای اجاره مسکن هزینه شود تنها 12 تا 15درصد هزینه می‌شود.