نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نمایندگان دولت حتی حوصله شنیدن حرف‌های نمایندگان کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار نشد. محسن باقری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به بی‌نتیجه ماندن جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار گفت: نمایندگان دولت زیر میز مذاکرات زدند. در جلسه کمیته مزد که حدود ۹ ساعت طول کشید، به اعدادی رسیدیم و با توجه به متوسط قیمت‌های اعلامی از سوی مرکز آمار توافقاتی کردیم. با این حال طرفینی که قرار بود گزارش کار کمیته مزد را در شورا ارائه بدهند، مسائل را کاملا وارونه جلوه دادند لذا همه توافقاتی که در جلسه کمیته مزد حاصل شده بود، بی‌اثر شد. وی ادامه داد: ظاهرا تفکر آقایان روی این اصل استوار است که جلسات شورای عالی کار جای عدد‌سازی است در حالی‌که کار ما در شورای عالی کار ارتقای سطح معیشت کارگران است نه بازی ریاضی! ما وقت زیادی برای تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین مسأله کارگران نداریم و بازیچه هیچ گروهی هم نیستیم. دو طرف کارفرمایی، یعنی دولت و نمایندگان کارفرمایی، در یک سو قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها نشان می‌دهد که ارزشی برای کارگران قائل نیستند. باقری بیان کرد: آقایان حتی حوصله شنیدن حرف‌های نمایندگان کارگری را ندارند. به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکرات تعیین دستمزد خواهیم شد! این بی‌احترامی بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسی ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت 

بی‌اثر ماند.