کارگران اداره آب و فاضلاب شوش در انتقاد به آنچه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود می‌خوانند، صبح دیروز (۱۹ اسفند) کار را متوقف کرده و در محوطه محل کار خود تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: بعد از گذشت پنج روز اعتراض صنفی برای وصول مطالبات مزدی و بیمه‌ای، هیج مسئولی پاسخگوی 

مطالباتمان نیست.

وی با بیان اینکه حدود ۳۷ کارگر قرارداد مستقیم و ۵۰ کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان شوش با عناوین شغلی مختلف هستیم که دو تا سه ماه از مطالبات مزدی مربوط به دی، بهمن و اسفند ماه سال جاری خود را به همراه عیدی و پاداش طلبکاریم، گفت: درخواست دیگر کارگران پرداخت مطالبات بیمه‌ای است که از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ پرداخت نشده و بعد آن تا به امروز ناقص پرداخت شده است. طبق اظهارت وی، اعتراضات صنفی کارگران برای مسئولان شهرستان شوش و حتی استان خوزستان عادی شده و واکنشی از خود نشان نمی‌دهند. با این حال کارگران چاره‌ای جز ادامه اعتراضات صنفی تا رسیدن به حداقل بخشی از مطالبات خود در آستانه سال 

جدید ندارند.