پرستاران بیمارستان‌های شیراز، دیروز برای سومین بار در هفته‌های اخیر تجمع اعتراضی ترتیب دادند. به گزارش ایلنا، این پرستاران با بیان اینکه «کادر درمان چند بیمارستان شیراز نسبت به وضعیت نامناسب شغلی خود اعتراض دارند»، گفتند: این سومین بار است که در هفته‌های اخیر دست کار کشیده‌ایم و اعتراض صنفی ترتیب داده‌ایم. توقع ما این است که وزارت بهداشت به مطالبات قانونی ما تمکین کند. پرستاران شیراز، خواستار اصلاح تعرفه‌های پرستاری، افزایش کارانه و دستمزد و همچنین حذف اضافه‌کاری اجباری هستند.