پس از گذشت چند ماه از ابلاغ قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی، تامین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرده که فعالان کارگری آن را، بهانه جدید سازمان برای جلوگیری از بیمه کارگران می‌دانند. «رضا هاشمی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان به ایلنا گفت: تأمین اجتماعی برای تمدید بیمه کارگران ساختمانی، فرمی در اختیار آنها قرار داده و آنها را ملزم به دریافت اطلاعات شخصی کارفرمایان، شامل کد ملی، اطلاعات سازه، مشخصات مالک، سازنده و ناظر کرده است. وی ادامه داد: این فرم هیچ ارتباطی به کارگران ساختمانی ندارد و فقط برای آنها دردسرساز است و امنیت شغلی آنها را به خطر انداخته است. در واقع تأمین اجتماعی می‌خواهد کارفرمایانی که پروانه ساخت ندارند را شناسایی کند و برای این کار از کارگران ساختمانی استفاده می‌کند در حالی‌که این موضوع نه ربطی به کارگر ساختمانی دارد و نه حتی به سازمان تأمین اجتماعی. داشتن پروانه ساخت مربوط به شهرداری و وزارت راه است و حتی اگر بازرسان تأمین اجتماعی هم این درخواست را از کارفرما داشته باشد، کارفرمایان از آن امتناع می‌کنند، چه برسد به کارگر ساختمانی! هاشمی بیان کرد: هیچ کارفرمایی راضی نمی‌شود اطلاعات شخصی به کارگر بدهد و اگر کارگر اصرار کند، ممکن است بگوید اصلا نمی‌خواهم برای من کار کنی! خیلی از کارفرمایان ساختمانی پروانه ساخت ندارند. مثلا کارفرمایی که می‌خواهد خانه‌اش را تعمیر کند، هیچ وقت پروانه ساخت نمی‌گیرد. حالا اگر کارگر در حال کار در این خانه‌ها باشد و نیاز به تمدید بیمه خود داشته باشد، چگونه می‌تواند کارفرما را راضی به پر کردن پرسشنامه کند؟ کارفرمایان از دادن اطلاعات شخصی خود واهمه دارند و زیر بار این قضیه نمی‌روند.