حدود ۳۷ کارگر قرارداد مستقیم و ۵۴ کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان شوش در استان خوزستان با عناوین شغلی مختلف، دو تا سه ماه حقوق پرداخت نشده دارند. آنها طی روز‌های گذشته با تجمع در محدوده اداره آبفای شوش خواستار رسیدگی مسئولان استانی به وضعیت پرداخت مطالبات عقب‌افتاده خود شدند. به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران با بیان اینکه از شهریور تا آذر ماه حقوق کارگران بدون اضافه‌کاری محاسبه و پرداخت شده، افزود: در حالی مطالباتمان را با تاخیر دریافت می‌کنیم که نه پیمانکار و نه آبفای شوش، مسئولیت پرداخت طلب مزدی تسویه‌نشده را برعهده نمی‌گیرند. این کارگر پیمانکاری آبفای مشکین‌شهر گفت: غیر از مزد پرداخت نشده، در سوابق بیمه تامین اجتماعی ما نیز مشکلاتی دیده می‌شود و از قرار معلوم بخش زیادی از حق بیمه ما به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. این کارگر دلیل به تاخیر افتادن حقوق را کمبود منابع مالی از سوی آبفا عنوان کرد و گفت: طی سال‌های گذشته که با مسئولیت پیمانکاران مختلف و آبفا مشغول به کار بوده‌ایم ولی هیچ وقت در موعد مقرر حقوق دریافت نکرده‌ایم. او افزود: معوقاتی هم از سال‌های گذشته طلبکاریم که برای دریافت آن دستمان به جایی بند نیست. به گفته وی، کارگران پیمانکاری خواستار عقد قرارداد مستقیم با شرکت آب و فاضلاب هستند و از کار با پیمانکار خسته شده‌اند.