یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد عامل اصلی تورم نیست و باید مولفه‌های دیگر را در این زمینه موثر و دخیل دانست، گفت: خواسته جامعه کارگری کنترل و مهار تورم است. اگر تورم نباشد، افراد با دستمزدی که می‌گیرند زندگی نسبتا آرامی داشته باشند. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: معتقدم در شرایطی که دستمزد نسبت به تورم یک‌سوم هزینه‌ها را تامین می‌کند، نمی‌توانیم همزمان این هدف را عملیاتی کنیم. ما باید اول تورم را کنترل کنیم و سپس آرام‌آرام دستمزد را به سقف سبد معیشت برسانیم، در آن صورت می‌توانیم با کنترل تورم دستمزدها را هم کنترل کنیم. وی ادامه داد: افراد دستمزد را برای امرار معاش و اینکه خود و خانواده‌شان را تا آخر ماه پشتیبانی کنند، می‌خواهند. زمانی افزایش دستمزد تاثیرگذاری دارد که تورم کنترل شده باشد. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در شرایط حاضر تورم به سختی قابل کنترل و مهار است، اظهار کرد: تغییر قیمت‌ها، افزایش هزینه‌ها، شرایط اقتصادی، نظام دلالی و مجموعه‌ای از عوامل متعدد وجود دارد که در بحث تورم اثرگذارند. بی‌تردید اگر در جامعه تورم نباشد، افراد با دستمزدی که می‌گیرند می‌توانند زندگی نسبتا خوبی داشته باشند. در آن صورت برای آنها فرقی نمی‌کند که افزایش دستمزد زیاد یا کم داشته باشند ولی مادامی که تورم کنترل و مهار نشود نمی‌توانیم افزایش دستمزد را کنار بگذاریم. چمنی با بیان اینکه جامعه کارگری هیچ‌گاه به دنبال افزایش دستمزد نبوده،‌ گفت: جامعه کارگری سال‌هاست تاکید دارد که تورم در جامعه مهار شود تا بتوانند با حقوق حداقلی خود امرار معاش کنند ولی این تورم حتی اگر حقوق هم افزایش نیابد، باز هم به قوت خود باقی است زیرا در سال‌های قبل تجربه کردیم که حقوق کارگران درصد زیادی افزایش پیدا نکرد ولی این مساله باعث مهار تورم نشد بنابراین معتقدم دستمزد، عامل اصلی تورم نیست و باید مولفه‌های دیگر را در این زمینه موثر و دخیل دانست.