جمعی از بازنشستگان شوش، کرخه و هفت‌تپه روز گذشته (سیزدهم اسفند) مقابل اداره تامین اجتماعی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می‌گویند: به مستمری پایین‌تر از خط فقر، عیدی ناچیز و خدمات رفاهی مکفی معترضیم. در عین حال، به مدیران بخش درمان تامین اجتماعی مراجعه و درخواست کردیم بیمارستان ملکی تامین اجتماعی در شوش تاسیس شود و درمانگاه فعلی نیز به پلی‌کلینیک ارتقا یابد.