شماری از کارکنان منطقه عملیاتی نفت و گاز سیری شرکت نفت فلات قاره به ادامه سیاست‌های محدودیت مزدی اعتراض کردند. این کارگران که روز یکشنبه (ششم اسفند) یک تجمع صنفی ترتیب دادند، به ایلنا می‌گویند: باید سقف حقوق و مزایای مزدی برای کارکنان عملیاتی نفت برداشته شود. این کارگران، خواستار اجرای کامل ماده 10 قانون نفت و همچنین عدم دست‌اندازی به صندوق نفت و حفظ استقلال این صندوق هستند.