رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد افزایش دو درصدی رشد حقوق کارمندان در مجلس در لایحه بودجه گفت: افزایش هر یک درصد حقوق کارمندان ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد. به گزارش فارس، میثم لطیفی با اشاره به اینکه نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 1403 رقم رشد 18درصد برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را به 20درصد رساندند، گفت: دوست داریم حقوق کارمندان بیشتر شود‌ ولی باید بار مالی این تصمیم مشخص شود. به گفته وی، اگر تصمیم مجلس منجر به خلق نقدینگی شود،‌ آثار سوء آن بیشتر از اثر مثبت است. لذا باید مشخص شود که منابع افزایش حقوق کارمندان از کجا تامین شود. آنچه دولت پیشنهاد کرده براساس درآمد واقعی در سال آینده است.