مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در واکنش به حادثه مصدومیت ۱۳ کارگر معدن کرومیت منطقه گدار سبز روستای گوشک گفت: به استناد مفاد قانونی، کارفرمای این معدن به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. به گزارش ایلنا، مجتبی مصباح با تشریح اقدامات انجام شده درباره بروز حادثه اخیر واژگونی وانت بار حامل کارگران معدن کرومیت گدار سبز گوشک که منجر به مصدومیت ۱۳ کارگر شد، اظهار داشت: بازرسی کار اداره کار شهرستان بافت بلافاصله پس از دریافت خبر حادثه کارشناسان خود را به محل حادثه اعزام کرد تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. وی ادامه داد: بررسی‌های میدانی بازرس کار اداره شهرستان بافت نشان از آن دارد که نواقص اعلامی در نحوه ایاب و ذهاب کارگران مشهود است و از سوی کارفرما مورد توجه قرار نگرفته و رفع نشده که به استناد مفاد قانونی، کارفرما به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان اضافه کرد: معدن کرومیت گدار سبز بافت ازجمله معادن خصوصی این شهرستان است که تعداد ۶۰ کارگر غالبا بومی در آن شاغل هستند. وی اظهار داشت: اتفاق رخ داده برای کارگران، خارج از محدوده کارگاهی بوده و حادثه ناشی از کار محسوب نمی‌شود، بلکه حادثه ترافیکی است، ضمن اینکه در خصوص ایاب و ذهاب کارگران با وانت نیسان به محیط معدن و سایر اصول ایمنی در محیط معدن، به کارفرما تذکرات لازم داده شده است.