روز یکشنبه (29 بهمن)، جمعی از بازنشستگان کارگری در شوش و اهواز دست به برگزاری یک تجمع اعتراضی زدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان ضمن انتقاد از وضع بحرانی معیشت خود از شورای عالی کار درخواست دارند حداقل مزد و مستمری را براساس خط فقر و تورم واقعی افزایش دهد. آنها خواستار ترمیم واقعی مستمری‌ها و برخورداری از خدمات رفاهی مکفی هستند.