یکی از پرستاران شاغل در بیمارستان امام حسین کرج که این هفته در اعتراض به وضع معیشتی خود دست به اعتراض صنفی زده بودند، گفت: صدای ما پرستاران را نمی‌شوند. بیشترین زحمت را ما متقبل می‌شویم ولی باز هم تعرفه‌های پزشکان را بیش از 40درصد افزایش می‌دهند.

این پرستار در ارتباط با خواسته‌های کادر درمان به ایلنا گفت: فشار کاری ما زیاد است. دریافتی ما با اضافه‌کار و کارانه و تعرفه خیلی ناچیز است و به زحمت نصف خط فقر درآمد ماهانه داریم. به گفته وی، نیروهای اورژانس، کمترین میزان تعرفه دریافتی را داشته‌اند در حالی‌که این نیروها در خط مقدم بیمارستان کار می‌کنند و بیشترین فشار کاری بر شانه‌های آنهاست. پرستار کرجی ادامه داد: مشخص نیست با چه متر و معیاری تعرفه‌ها را محاسبه می‌کنند. در روزهای گذشته واریزی داشتیم و متوجه شدیم که نیروهای اورژانس کمترین میزان تعرفه را دریافت کرده‌اند. وقتی معترض شدیم، هیچ پاسخ روشنی 

به ما   ندادند.

این پرستار با بیان اینکه «نظام تعرفه‌گذاری اصلاً عادلانه نیست»، تاکید کرد: انتظار داریم مقامات وزارت بهداشت به دغدغه‌های ما پاسخ دهند و روشن بگویند چرا یک نیروی اورژانس باید مبلغ ناچیزی بابت تعرفه‌گذاری بگیرد؟